Deze website is gecreëerd en wordt onderhouden door Boon-a-part Bridgereizen. Op deze pagina vindt u de voorwaarden voor het gebruik van deze website. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat er mee gebeurt.

Al het onderstaande is van toepassing op de website:

  • Door de website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer
  • Boon-a-part Bridgereizen spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of te vullen
  • Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is
  • Boon-a-part Bridgereizen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website
  • Boon-a-part Bridgereizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van de informatie op de website
  • Alle rechten zijn voorbehouden aan Boon-a-part Bridgereizen, tenzij anders vermeld
  • Boon-a-part Bridgereizen mag alle teksten binnen deze website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging
  • Boon-a-part Bridgereizen behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen

Copyright

Op deze site zijn verschillende namen, logo’s en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van Boon-a-part Bridgereizen en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die Boon-a-part Bridgereizen op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.